اشک شکوفه ها

بعد از تو غنچه ها همه بی رنگ و بو شده

بعد از تو ریشه های تنم بی نمو شده

آواز شعر و شاعری از من شکسته است

دردا دلم شکسته و آزرده خو شده

هرچند دوری از من و از دل بریده ای

اما دلم به ذکر لبت بازگو شده

نی بویی از گلاب دراین باغ میرسد

نی عطری از صنوبر حسنت به رو شده

اشک شکوفه ها همه خشکند و بی اثر

ای آه که اشک دیده من بی سبو شده

نی موجی از نگاه تو و بوسه های تو

باز آ که چشم نرگس درجستجو شده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

/ 0 نظر / 37 بازدید