آیا میدانید؟

آیا میدانید که در برج ایفل ۲ میلیون و نیم پیچ بکار رفته است ؟تعجب
آیا میدانید که همه نوزادان میگو نر متولد میشوند و بعد از چند هفته بخشی از آنها به ماده تبدیل میشوند ؟متفکر
آیا میدانید که هشت پا با وجود داشتن بدنی بزرگ میتواند از سوراخی به قطر ۵ سانتی متر عبور کند ؟ابله
آیا میدانید که طول رگهای بدن انسان ۵۶۰هزار کیلومتر است ؟تعجب
آیا میدانید که یک قطره آب دارای ۱۰۰ میلیارد اتم است ؟ابرو
آیا میدانید که تعداد افرادی که سالانه از نیش زنبور میمیرند بیشتر از کسانی است که سالانه از نیش مار میمیرند ؟هیپنوتیزم
آیا میدانید که فیل بالغ در روز بطور متوسط ۲۲۰ کیلوگرم غذا و ۲۰ لیتر آب مصرف میکند ؟یول
آیا میدانید که تنها موجودی که میتواند به پشت بخوابد ، انسان است ؟قهقهه
آیا میدانید که اگر زنی به کور رنگی مبتلا باشد ، فرزندان پسر او کوررنگ میشوند ؟سوال
آیا میدانید که کوههای آلپ هر سال حدود ۱ سانتی متر بلند میشوند ؟خیال باطل
آیا میدانید که چشم سالم انسان میتواند ۱۰ میلیون رنگ مختلف را ببیند و آنها را از یکدیگر تمییز دهد ؟هیپنوتیزم
آیا میدانید که خورشید روزانه معادل ۱۲۶ هزار میلیارد اسب بخار انرژی به زمین میفرستد ؟استرس
آیا میدانید که حس بویایی انسان قادر به دریافت و تشخیص ۱۰ هزار بوی متفاوت است ؟تعجب
آیا میدانید که وزن یک کوه یخی ۲۰ میلیون تن است ؟سبز

/ 0 نظر / 12 بازدید