معما2

 

اگر قرار باشد نگهبان 4 گشت بزند، نگهبان 6 باید وی را در گشت زدن همراهی کند.

هیچ دو نفری از نگهبان¬های  2، 5 و 6 نمی توانند با هم گشت بزنند یا با هم استراحت کنند.

نگهبان های 2 و 5 زمانی قبول می کنند پشت سیستم دوربین‌های مداربسته بنشینند که نگهبان 3 در حال گشت زدن نباشد.

 

1- کدام نگهبان، به همراه نگهبانهای 3 و 4 نمی‌تواند استراحت کند؟

 

6-1  نگهبان

5-2  نگهبان

2-3  نگهبان

1-4  نگهبان

جواب گزینه4

2-اگر نگهبان 3 در حال گشت زدن باشد، کدام دو نگهبان زیر،  لزوماً در حال استراحت خواهند بود؟

1-نگهبان 1و2

 

 2-نگهبان 1و4

 

3- نگهبان 2و5 

 

4- نگهبان 4و5

 جواب گزینه 2

 

/ 0 نظر / 12 بازدید