مقایسه دخترا و پسرا

گفتگوی دو دختر پای تلفن:

سلام عشقم. قربونت برم. چطوری عسل؟.... فدات شم....گنجشک کوچولوی خودمی.... باشه منتظرم... می بینمت خوشگلم.. می بوسمت... بوس بوس بوس

گفتگوی دو پسر پای تلفن:

بنال.... بوزینه مگه نگفتی ساعت چهار میای؟ ..د گمشو راه بیفت دیگه...وچند کلمه کش دار .... .... .... ....

( شرمنده کلمات در حدی نیست که بنویسم )

/ 2 نظر / 11 بازدید
rose

خدایی خیلی ضایعن این پسرا [نیشخند]

shima

این پسرا رو اگه دهنشونو با کاهم پر کنی بازم چرتو پرت از لبو لوچشون آویزون میشه.