معما1

کدام‌ یک از موارد زیر، از استدلالِ متن فوق بیشتر پیروی می‌کند؟

 

1- اگر اتاقتان را روزهای جمعه جارو می‌کنید، هنوز تمیز است. اگر اتاقتان هنوز تمیز است، می‌توانید دوستان خود را به خانه‌تان دعوت کنید. بنابراین، اگر شما دوستانتان را به خانه‌تان دعوت کرده‌اید، اتاق شما هنوز تمیز است.

 

2- اگر برای امتحان ریاضی سخت مطالعه کنید، در امتحان نمره خواهید گرفت. اگر برای امتحان ریاضی سخت مطالعه کنید، خواب کافی نخواهید کرد. بنابراین، اگر در امتحان ریاضی نمره بگیرید، خواب کافی نخواهید کرد.

 

3- اگر در باغچه‌تان‌ با خاک خوب کشت کنید، سبزیجات شما خوب رشد خواهند کرد. اگر سبزیجات شما خوب رشد کنند، سبزیجات‌ عالی برداشت خواهید کرد. بنابراین، اگر باغچه‌تان را با خاک خوب کشت کنید، سبزیجات عالی برداشت خواهید کرد.

 

4- اگر دندان‌هایتان را روزی دو بار مسواک بزنید، دندان‌هایتان را تمیز نگه خواهید داشت. اگر دندان‌هایتان را تمیز نگه دارید، آن‌ها هیچ‌گاه کرم نخواهند خورد. بنابراین، اگر شما دندان‌هایتان را روزی دو بار مسواک کنید، هزینه دندانپزشکی‌تان کم خواهد بود.

جواب گزینه 3

 

/ 0 نظر / 8 بازدید