شعر گیلکی

کولکاپیس بولبولی یم کی بخانه ، کولکاپیسه

روجـا گیر آب درس کاسی یا ، دریا نی گیدی

 

سلی کی آب نداره ، لانتی یو سونبور نخایه

زیزایا هر چی وزم پی بگه ، ورزا نی گیدی

 

نیـزه کارا خورکا تیر نوکــونه ، واخبابو 

هیکسـا علم واسی ، حضرت والا  نی گیدی

 

ایجگره زئنه مرا، گوزکا نیبه آوازه خوان 

آل دوموج مرغا یقین، بولبول شیدا نی گیدی

 

کالیبی نیمه ، گب امـرا نیبه الله تی تی

کیشکا بر پیره الوغا ، پیله عنقا نی گیدی

 

جین جیر موسا هیکس دونخانه هرگز کالگن

گئس و ریش نانه واسی هرکسا میرزا نی گیدی

 

پف نمه امرا دانی روستوم دستان نشا بون 

هر تا عمامه به سر آدمـا ، مــولا نی گیدی

 

چل دوخوس ئیسپیله هرگز مایی آزات تانه بون؟

لش خــــوره پیس کلاچــا ، آلیمالا نی گیدی

 

خیلی چیزان خوایه تا هر کسا "درویش" گفتن

هر تا یا هو کشــه غولا ، گول مولا نی گیدی

/ 1 نظر / 25 بازدید
رضاعابدین پور

سلام برای منم جالب که یه اسم و فامیل هستم از آشنایت خوشحالم اگر امکانش هست سایت منو لینک پیوند های خود بگذار. با تشکرhttp://www.chikongtaichi.com