/ 2 نظر / 21 بازدید
سلنا

من از بیهوشی میترسم!!!!!!!!!!!!![ناراحت]

خودم

من بی حسی عمل کردم جاتون خالی چن بارم وسط عمل چشامو وا کردم [نیشخند] تازه آخرین بارم سرمو چرخوندم ک ساعتو ببینم چقد طول میکشه دکتر دعوام کرد[گریه] یادش بخیر[رویا]